Μενού

Κάλαντα Πρωτοχρονιάς από τον Πόντο

Αρχή Κάλαντα κι αρχή του χρόνου,
κι αρχή του χρόνου, πάντα Κάλαντα,

πάντα του χρόνου, πάντα ,του χρόνου .

Αρχή μήλον εν’ κι αρχήν κυδώνεν,

κι αρχήν κυδώνεν .

Κι αρχή βάλσαμον το μυριγμένον,
το μυριγμένον
Εμυρίστεν ατό ο κόσμος Άλεν’,

ο κόσμος Άλεν, για μυρίστ’ ατό κι εσύ αφένταμ,

καλέμ αφέντα . Ερθαν καλά παιδία είσην πόρταν
και ξαν σην πόρτα σ ‘ .

Άψον το κερί σ’ κι έλα σην πόρτα σ’

κι έλα σην πόρτα σ’
Χαμηλόπα, χα ξερά τζιρόπα,

ξερά τζιρόπα .

Χα ξερά μαύρα κοικκίμελόπα,
κοκκιμελόπα .

Χρόνια Πολλά, και του χρόνου


Αφήστε μια απάντηση