Μενού

Ποντιακά χριστουγεννιάτικα κάλαντα.

Χριστός γεννέθεν, χαρά σον κόσμο,
χα καλήν ώραν, καλής ημέραν
χα καλόν παιδίν οψέ γεννέθεν
οψέ γεννέθεν κι ουρανοστάθεν .

Τον εγέννεσεν η Παναΐα,
τον ανέστεσεν Αγιά Παρθένος .

Εκαβάλκεψεν χρυσόν πουλάρι
κι εκατήβεν σο σταυροδρόμι .

Έρπαξαν ατόν οι χίλ’ Ευβραίοι,
οι χίλ’ Ευβραίοι κι οι μύριοι Ευβραίοι .
Ασ’ ακρέντικα κι ασ’ ην καρδίαν
αίμαν έσταζεν, χολή κι εφάνθεν

ούμπαν έσταξεν εμυροστάθεν .

μύρος έτανε και μυρωδία
Εμυρίστεν’ να το ο κόσμος όλεν,
για μυρίστε ατό και συ αφέντα

Συ αφέντα καλέμ’ αφέντα .

Έρθαν τη Χριστού τα παληκάρεα
και θυρίζνε τον νοικοκυρη

Καλά Χριστούγεννα και εις έτη πολλά