Μενού

Μάγοι και αστέρι

Οι Τρεις Μάγοι, λέγεται ότι ακολούθησαν πορεία από βορρά προς νότο, προς την
Ιδουδαία, ενώ το αστέρι είχε πορεία από την Ανατολή προς τη δύση, κάτι που έκανε
τον Αγιο Ιωάννη τον χρυσόστομο να υποστηρίζει ότι ήταν ένα θαύμα, θεωρώντας ότι
πρόκειται για άγγελο κυρίου ή τον αρχάγγελο Γαβριήλ.


Αφήστε μια απάντηση