Μενού

Μεσογειακή αναιμία

Η μεσογειακή αναιμία είναι μια κληρονομική μορφή σοβαρής αναιμίας. Στη
μεσογειακή αναιμία, ο οργανισμός δεν μπορεί να συνθέσει μόνος του την
αιμοσφαιρίνη, βασικό συστατικό του αίματος.


Αφήστε μια απάντηση