Μενού

Αλκοολισμός και ποσοστά

Ο αλκοολισμός παραμένει μέχρι σήμερα ένα διαδεδομένο πρόβλημα των ηλικιωμένων. Σε ποσοστό 10%, άτομα άνω των 65 ετών, που ζουν στο σπίτι τους πίνουν πάνω από το κανονικό , ενώ το ποσοστό φτάνει το 40%, όταν αναφερόμαστε σε γέροντες που ζουν σε οίκους ευγηρίας ή σε ιδρύματα.


Αφήστε μια απάντηση