Μενού

Αλκοολισμός και βοήθεια

Πολλοί από τους αλκοολικούς που βρίσκονται σε θεραπεία αναφέρουν ότι ζήτησαν τη βοήθεια γιατρού ή κάποιας αντιαλκοολικής ομάδας μόνο όταν παρενέβη κάποιος δικός τους άνθρωπος. Η παρέμβαση κάνει τον αλκοολικό να αναγνωρίσει το πρόβλημα του και να παραδεχτεί την ανάγκη του για βοήθεια.


Αφήστε μια απάντηση