Μενού

Αναιμία και συμπτώματα (iii)

Η δυσκοιλιότητα είναι ένα ακόμα πρόωρο σύμπτωμα , και μπορεί να εμφανιστεί χωρίς οποιαδήποτε αλλαγή στις διαιτητικές σας συνήθειες. Εξετάστε εάν συγκεντρώνεστε εύκολα ή εάν έχετε κακή διάθεση και εάν αισθάνεστε τα άκρα σας παγωμένα μπορεί να έχει προκληθεί από την κακή κυκλοφορία , ως αποτέλεσμα της αναιμίας .


Αφήστε μια απάντηση