Μενού

Φυματίωση και ανάπτυξη

Μερικές φορές η φυματίωση αναπτύσσεται μέσα σε εβδομάδες μετά την αρχική έκθεση.
Εντούτοις, ο μικροοργανισμός που προκαλεί τη φυματίωση μπορεί να παραμένει σε
λανθάνουσα κατάσταση επί χρόνια, πριν εμφανιστεί η νόσος. Η ασθένεια μπορεί να
ενεργοποιηθεί κάτω από συνθήκες που εξασθενούν το ανοσοποιητικό σύστημα, όπως η
μεγάλη ηλικία, η κακή διατροφή, ο αλκοολισμός, η χρήση ανοσοκατασταλτικών
φαρμάκων ή η παρουσία ορισμένων νόσων, όπως Aids ή κάποιων καρκίνων.


Αφήστε μια απάντηση