Μενού

Φυματίωση και δερματικό τεστ

Το δερματικό τεστ φυματίνης μπορεί να εξακριβώσει αν έχετε ποτέ μολυνθεί από το
μικροοργανισμό της φυματίωσης. Το τεστ γίνεται με την έγχυση στο δέρμα σας μίας
μικρής ποσότητας πρωτεϊνικού παραγώγου κεκαθαρμένης φυματίνης. Αν έχετε μολυνθεί
από το μικροοργανισμό που προκαλεί τη φυματίωση η έγχυση αυτή προκαλεί μια
αντίδραση στον οργανισμό σας μέσα σε σαράντα οκτώ με εβδομήντα δύο ώρες.


Αφήστε μια απάντηση