Μενού

Φυματίωση και διάγνωση

Η πρώιμη διάγνωση της φυματίωσης βασίζεται συχνά σε επανάληψη της ακτινογραφίας
θώρακα, όπου μέσα σε δύο με τρεις μήνες μετά την αρχική λοίμωξη μπορεί να
παρατηρηθούν αλλαγές. Επιπλέον, ο γιατρός μπορεί να σας πάρει ένα δείγμα από τα
πτυέλα σας για χρώση και εξέταση στο μικροσκόπιο. Η διάγνωση επιβεβαιώνεται με
καλλιέργεια στο εργαστήριο. Η ευκολότερη πηγή για τη λήψη δείγματος για
καλλιέργεια είναι τα πτύελα.


Αφήστε μια απάντηση