Μενού

Φυματίωση και θεραπεία

Από τη στιγμή που ξεκινά η φαρμακευτική αγωγή η βελτίωση στα συμπτώματα σας
γίνεται αισθητή μέσα σε δύο με τρεις εβδομάδες και ακολουθείται από βελτίωση και
στην ακτινογραφία του θώρακα. Η επιτυχής φαρμακευτική αγωγή, εντούτοις, μπορεί
να προϋποθέτει τη χορήγηση φαρμάκων για 6 με 12 μήνες, για να καταστραφεί
εντελώς το βακτήριο που προκαλεί τη φυματίωση.


Αφήστε μια απάντηση