Μενού

Μετεγχειρητική κήλη

Ύστερα από μια επέμβαση στην περιοχή της κοιλιάς, μπορεί να εμφανιστεί κήλη στο σημείο της τομής, το οποίο για κάποιο λόγο έχει χάσει την αρχική του αντοχή. Η μετεγχειρητική κήλη δεν είναι σίγουρο πως θα εμφανιστεί αμέσως μετά την επέμβαση, αλλά μπορεί να εμφανιστεί αρκετούς μήνες ή χρόνια αργότερα.


Αφήστε μια απάντηση