Μενού

Μη ανατασσόμενη κήλη

Αν η κήλη προβάλλει συνέχεια και δεν μπαίνει μέσα, σημαίνει πως έχει εγκλωβιστεί στο σημείο από το οποίο έχει βγει, με συνέπεια να είναι πιο ενοχλητική και να προκαλεί πόνο. Στην περίπτωση αυτή η επέμβαση θα πρέπει να γίνει άμεσα, ώστε να προληφθεί η περίσφιξη.


Αφήστε μια απάντηση