Μενού

Θυλακίτιδα και μετάδοση

Η θυλακίτιδα μπορεί να μεταδοθεί από άτομο σε άτομο μόνο στην περίπτωση που η
εκδήλωση της οφείλεται σε ιό, μικρόβιο ή μύκητα.


Αφήστε μια απάντηση