Μενού

Χοληστερίνη και επίπεδα

Η επιθυμητή τιμή της συνολικής χοληστερίνης, για άνδρες και γυναίκες, μετά την
ηλικία των 18 ετών είναι κάτω από 200 mg/dl. Για τα παιδιά μεταξύ 2-18 ετών
πρέπει να είναι κάτω από 160 mg/dl. Η καλή χοληστερίνη πρέπει να είναι πάνω από
40 mg για τους άνδρες, 50 mg για τις γυναίκες και η κακή χοληστερίνη κάτω από
160 mg.


Αφήστε μια απάντηση