Μενού

Φλεγμονή

Οι φλεγμονές αποτελούν μια μορφή άμυνας του οργανισμού που αναπτύσσεται για να καταπολεμήσει διάφορους ξένους εισβολείς, όπως ξένα σώματα, βακτήρια και ιούς που μπορεί να προκαλέσουν διάφορες ασθένειες στον οργανισμό μας. Διακρίνονται σε σηπτικές, όταν το αίτιο που τις προκαλεί είναι κάποιο μικρόβιο και σε άσηπτες όταν πρόκειται για άλλη ουσία.


Αφήστε μια απάντηση