Μενού

Φλεγμονή και εξέταση αίματος

Αν υπάρχει κάποια φλεγμονή στον οργανισμό, μπορεί να φανεί από μια απλή εξέταση αίματος. Αν η ταχύτητα καθίζησης είναι αυξημένη, τότε αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα υπάρχει φλεγμονή. Ένας ακόμη δείκτης είναι ο αριθμός των αιμοσφαιρίων. Όταν στο σώμα υπάρχει κάποια φλεγμονή, παράγονται πολλά λευκά αιμοσφαίρια, οπότε θα παρατηρήσουμε αύξηση του αριθμού τους.


Αφήστε μια απάντηση