Μενού

ΣΑΦΗΝΕΙΑ !!

Ενημερώστε το γιατρό σας για τα συμπτώματα που παρουσιάζετε , πότε άρχισαν καθώς και αν παίρνετε κάποια άλλα φάρμακα . Περιγράφοντας με σαφήνεια την κατάστασή σας , πληροφορείτε σωστά τον γιατρό σας και αποφεύγετε τις περιττές εξετάσεις .


Αφήστε μια απάντηση