Μενού

Βελονισμός και επιλογή σημείων

Στον βελονισμό οι βελόνες δεν μπαίνουν τυχαία στο σώμα. Ο θεραπευτής επιλέγει (ανάλογα με το πρόβλημα) κάποιο από τα 365 βασικά σημεία του βελονισμού, ψηλαφίζοντας τους μεσημβρινούς του σώματος. Οι μεσημβρινοί είναι δώδεκα κανάλια ενέργειας που βρίσκονται κατά μήκος του σώματος και συνδέονται με τα ζωτικά όργανα του οργανισμού μας.


Αφήστε μια απάντηση