Μενού

Χρόνια φλεγμονή

Στην περιοχή όπου δημιουργείται η φλεγμονή συγκεντρώνονται αμυντικά στοιχεία του οργανισμού μας, που στοχεύουν στην εξουδετέρωση του ξένου εισβολέα. Μερικές φορές, όμως εξαιτίας κάποιας γενετικής προδιάθεσης ή από κάποιες άλλες αιτίες, όπως το κάπνισμα, οι φλεγμονές εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμη και μετά την εξουδετέρωση ή την απομάκρυνση του αίτιου που τις προκάλεσε, με αποτέλεσμα να εξελίσσονται σε χρόνιες.


Αφήστε μια απάντηση