Μενού

Δυσμηνόρροια και αίτια

Η πρωτοπαθής δυσμηνόρροια τις περισσότερες φορές δεν οφείλεται σε κάποιο παθολογικό αίτιο και παρουσιάζεται συνήθως κατά την εφηβεία, όπου το γενετικό σύστημα των κοριτσιών δεν είναι ακόμη ώριμο. Στη δευτεροπαθή, όμως υπάρχει είτε κάποια οργανική αιτία, είτε κάποιο ανατομικό πρόβλημα, είτε κάποιο γυναικολογικό νόσημα.


Αφήστε μια απάντηση