Μενού

Κονδυλώματα και επιστροφή

Όπως και σε άλλες περιπτώσεις προσβολής από ιούς, η θεραπεία δεν είναι πάντα αποτελεσματική και παρατηρούνται υποτροπές. Από τη στιγμή που θα κολλήσετε τον ιό, παραμένετε φορέας του και υπάρχει μια απιθανότητα, περίπου της τάξεως του 10%, ο ιός να υποτροπιάσει μετά τη θεραπεία. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να επαναλάβετε την θεραπευτική αγωγή όσες φορές χρειαστεί. Συνήθως, ο παράγοντες ευνοούν την επανεμφάνιση τους είναι η πλημμελής υγιεινή φροντίδα της γεννητικής περιοχής.


Αφήστε μια απάντηση