Μενού

Ινοαδενώματα στο μαστό και αίτια

Τα ινοαδενώματα, οφείλονται συνήθως σε αντισορροπία των θηλυκών ορμονών, δηλαδή
των ιοστρογόνων και της προγεστερόνης, αλλά μόνο σε τοπικό επίπεδο.


Αφήστε μια απάντηση