Μενού

Ινοκυστική μαστοπάθεια

Η ινοκυστική μαστοπάθεια μοιάζει με μικρές διάσπαρτες χάντρες ζύμης. Πρόκειται
για ψηλαφητές μάζες με σαφή ή ασαφή όρια, επώδυνες ή ανώδυνες. Αυτή η πάθηση των
μαστών είναι ιδιαίτερα συχνή σε γυναίκες ηλικίες 30-50 ετών. Τα συνηθέστερα
συμπτώματα με τα οποία εκδηλώνεται είναι η μαστωδυνία και εκκρίσεις από τη θηλή.
Τα συμπτώματα αυτά επιτείνονται κατά τη δεύτερη φάση του εμμηνορρυσιακού κύκλου
και φτάνουν στην κορύφωση τους τις τελευταίες ημέρες πριν από την έναρξη της
επόμενης περιόδου, μετά την οποία παρουσιάζουν ύφεση.


Αφήστε μια απάντηση