Μενού

Κύστεις στο μαστό

Οι κύστεις στην περιοχή του μαστού μοιάζουν με μαλακές σακούλες με νερό.
Οφείλονται στην τοπική συλλογή υγρού, που προέρχεται από φυσιολογικές εκκρίσεις.
Έχουν ομαλή υφή, συνήθως είναι μαλακές και μερικές φορές επώδυνες. Μετακινούνται
εύκολα, μπορεί να αναπτυχθούν σε οποιοδήποτε σημείο του μαστού, ενώ συχνά
παρουσιάζονται και στους δύο μαστούς. Ωστόσο, στο ίδιο σημείο μπορεί να
δημιουργηθούν περισσότερες από μία κύστεις, οπότε η διόγκωση είναι ακανόνιστη.
Μάλιστα, περίπου στο 10% των περιπτώσεων οι κύστεις ξαναπαρουσιάζονται.


Αφήστε μια απάντηση