Μενού

Ηπατίτιδα Β και εξέλιξη

Η έκθεση στον ιό της ηπατίτιδας Β έχει πέντε πιθανούς τρόπους εξέλιξης. Αυτοί είναι :  η νόσος μπορεί να μην αναπτυνθεί, μπορεί να αναπτυχθεί οξεία ηπατίτιδα με επακόλουθη ίαση της, μπορεί να αναπτυχθεί οξεία κεραυνοβόλος ηπατίτιδα με παράλληλη νέκρωση των ηπατικών κυττάρων και μοιραία κατάληξη, μπορεί να αναπτυχθεί οξεία ηπατίτιδα και μετάβαση σε κατάσταση χρόνιας νόσου και τέλος μπορεί να αναπτυχθεί οξεία νόσος, αλλά ο ασθενής να είναι χρόνιος φορέας της.

Αφήστε μια απάντηση

banner
asxetos.gr