Μενού

Κάπνισμα (i)

Μία μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το κάπνισμα κατά μέσον όρο, αφαιρεί τουλάχιστον 10 χρόνια ζωής από τους καπνιστές. Επίσης αναφέρεται ότι αν ο καπνιστής πάψει να καπνίζει πριν τα 30 του χρόνια η διάρκεια ζωής που είναι η ίδια με αυτήν του μη καπνιστή.


Αφήστε μια απάντηση