Μενού

Κάπνισμα (ii)

Οι καπνιστές που παύουν να καπνίζουν στα 60, 50, 40 ή 30 τους χρόνια, κερδίζουν αντίστοιχα 3, 6, 9 ή και 10 χρόνια ζωής.


Αφήστε μια απάντηση