Μενού

Μηνιγγίτιδα και παιδιά

Όταν τα παιδιά προσληφθούν από μηνιγγίτιδα παρουσιάζουν την κλασική τριάδα δηλαδή, έντονη κεφαλαλγία, πυρετό και εμετό. Χαρακτηριστικό εύρημα στα μεγαλύτερα παιδιά είναι η δυσκαμψία του αυχένα, στην προσπάθεια το παιδί να κάμψει το κεφάλι προς το στέρνο πανάει και ένα άλλο κλινικό σημάδι είναι ο τρόπος που ξαπλώνει το παιδί. Συνήθως κάμπτει τα πόδια του προς την κοιλιά και το κεφάλι.


Αφήστε μια απάντηση