Μενού

Αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα

Τα αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα, αποτελούν την πηγή δημιουργίας των κυττάρων του αίματος και του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Εντοπίζονται σε μεγάλο αριθμό κυρίως στον μυελό των οστών, καθώς επίσης και στο αίμα του ομφάλιου λώρου, ενώ σε μικρές ποσότητες εντοπίζονται και στο περιφερειακό αίμα. Τα αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα χρησιμοποιούνται σε μεγάλο αριθμό αιματολογικών παθήσεων, όπως για παράδειγμα στη λευχαιμία.


Αφήστε μια απάντηση