Μενού

Εμβόλιο ανεμοβλογιάς

Οι απόψεις διίστανται σχετικά με το πότε πρέπει να γίνεται το εμβόλιο της
ανεμοβλογιάς. Καθώς οι σοβαρές επιπλοκές της ασθένειας αφορούν ενηλίκους και όχι
παιδιά, είναι ίσως σκόπιμο το εμβόλιο να γίνεται σε παιδιά που πρόκειται να
μπουν στην εφηβεία και δεν έχουν περάσει ακόμα την ασθένεια, ώστε να είναι
προστατευμένα στην ενήλικη ζωή τους.


Αφήστε μια απάντηση