Μενού

Εμβόλιο φυματίωσης

Το εμβόλιο της φυματίωσης δεν είναι πολύ αποτελεσματικό, γι αυτό γίνεται μόνο σε
παιδιά που διαβιούν κάτω από ειδικές συνθήκες, δηλάδη για παράδειγμα ζουν σε
περιοχές ή οικογένειες όπου υπάρχει έξαρση φυματίωσης. Όσον αφορά τη διερεύνηση
της ασθένειας, αυτή γίνεται με το mantoux, που είναι ένα τεστ με το οποίο
διερευνάται αν το άτομο έχει έρθει σε επαφή με τη φυματίωση.


Αφήστε μια απάντηση