Μενού

Εμβόλιο ηπατίτιδας

Το εμβόλιο της ηπατίτιδας Β, θα πρέπει να γίνεται στα παιδιά σε σύντομο χρονικό
διάστημα μετά τη γέννηση. Όσον αφορά τους ενήλικους, αυτοί που πρέπει να κάνουν
το εμβόλιο είναι όσοι κινδυνεύουν να κολλήσουν ηπατίτιδα μέσω σεξουαλικής οδού,
τα πολυμεταγγιζόμενα άτομα, οι νεφροπαθείς, οι άνθρωποι που έχουν στην
οικογένεια τους άτομα που πάσχουν από χρόνια λοίμωξη από ηπατίτιδα Β, οι γιατροί
και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό κ.ά.
Όσον αφορά την ηπατίτιδα Α, το
εμβόλιο είναι σκόπιμο να γίνεται σε παιδιά που πηγαίνουν σε πολύ μικρή ηλικία
στον παιδικό σταθμό, αλλά και σε ανθρώπους που πρόκειται να ταξιδέψουν στο
εξωτερικό, σε χώρες που ενδημεί η νόσος.


Αφήστε μια απάντηση