Μενού

Εμβόλιο και παρενέργειες

Τα εμβόλια είναι συνηθισμένο να προκαλούν μικρές παρενέργειες, όπως για
παράδειγμα, ένα χαμηλό πυρετό ή έναν έντονο ερεθισμό στο σημείο της ένεσης.
Από την άλλη πλευρά, υπάρχει το ενδεχόμενο να προκύψουν σοβαρότερες επιπλοκές,
όπως για παράδειγμα εγκεφαλίτιδα, που θεωρούνται σπάνιες με τα νέας γενιάς
εμβόλια και οι οποίες προέρχονται από τον ιό ή το μικρόβιο του εμβολίου και
ανάλογα με την περίπτωση, εμφανίζονται μερικές εβδομάδες μετά την διενέργεια του
εμβολίου.


Αφήστε μια απάντηση