Μενού

Ομφαλοπλακουντιακό αίμα

Ομφαλοπλακουντιακό αίμα, είναι το αίμα που παραμένει στον πλακούντα και στον ομφάλιο λώρο μετά τον τοκετό και την απομάκρυνση του νεογνού. Μέχρι πρόσφατα, το αίμα αυτό θεωρούνταν άχρηστο και το απέρριπταν μετά την κοπή του ομφάλιου λώρου. Επιστημονικές έρευνες όμως έδειξαν ότι πρόκειται για ανεκτίμητη πηγή βλαστοκυττάρων, τα οποία θα είναι πολύτιμα μελλοντικά για το ίδιο το παιδί και την οικογένεια του. Το αίμα του ομφάλιου λώρου περιέχει δύο είδη βλαστικών κυττάρων, τα αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα και τα πολυδύναμα βλαστικά κύτταρα.


Αφήστε μια απάντηση