Μενού

Βλαστοκύτταρα και έμβρυο

Τα βλαστοκύτταρα υπάρχουν στο έμβρυο, στον ενήλικο και το ομφαλοπλακουντιακό αίμα. Επειδή όμως η πρόσβαση στα βλαστοκύτταρα του εμβρύου και του ενηλίκου είναι ιδιαίτερα δύσκολη, προτιμάται η πρόσβαση σε αυτά του ομφαλοπλακουντιακού αίματος, η οποία είναι πολύ ευκολότερη, αφού μπορούν να αποσπαστούν κατά τη γέννηση του μωρού, μετά την αποκοπή του ομφάλιου λώρου, από το αίμα που παραμένει στον πλακούντα, χωρίς να χρειαστεί κάποια επέμβαση. Τα βλαστοκύτταρα διαδραματίζουν ρόλο ζωτικής σημασίας για τη φυσιολογική ανάπτυξη του ανθρώπου.


Αφήστε μια απάντηση