Μενού

Μύκητες στο δέρμα

Μύκητες στο δέρμα πρόκειται για την ποικιλόχρουν πιτυρίαση, νόσο που μπορεί
να παρουσιαστεί σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος. Όταν ο οργανισμός φτάνει σε
αυτό το σημείο, σημαίνει ότι έχει παρουσιάσει και στο παρελθόν μύκητες, οι
οποίοι δεν έχουν αντιμετωπιστεί κατάλληλα. Τα χαρακτηριστικά της μυκητίασης
του δέρματος είναι οι αποχρωματισμένες κηλίδες σε διάφορα σημεία του
σώματος.


Αφήστε μια απάντηση