Μενού

Άτομα με χαμηλή πίεση

Τα περισσότερα άτομα που η πίεση τους κυμαίνεται κοντά στο 9, έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο χρόνο ζωής από τους ανθρώπους με φυσιολογική πίεση, διότι δεν βλάπτονται τα αγγεία και δεν κουράζεται η καρδιά.


Αφήστε μια απάντηση