Μενού

Εξέταση της πίεσης

Για την εξέταση της πίεσης, πρέπει ο εξεταζόμενος να είναι καθιστός μερικά λεπτά, να είναι χαλαρός, να μην έχει πιει καφέ, να μην έχει καπνίσει την προηγούμενη μισή ώρα και κατά τη μέτρηση ο εξεταζόμενος πρέπει να ακουμπάει το χέρι του σε σταθερό σημείο.


Αφήστε μια απάντηση