Μενού

Κολάπσους

Όταν η πίεση πέσει κάτω από το 5 προκαλείται σοκ και απαιτείται άμεση ιατρική
αντιμετώπιση του περιστατικού.


Αφήστε μια απάντηση