Μενού

Ορθοστατική υπόταση

Ορθοστατική υπόταση είναι η σημαντική διαφορά αρτηριακής πίεσης σε όρθια θέση
και σε θέση κατάκλισης. Η ορθοστατική υπόταση είναι μια κατηγορία της υπότασης.
Κάποιοι άνθρωποι όταν σηκώνονται απότομα από την καρέκλα ή το κρεβάτι
ζαλίζονται, χλωμιάζουν, νιώθουν αδυναμία. Αυτό συμβαίνει, λόγω της απότομης
αλλαγής θέσης, το αίμα συγκεντρώνεται στα πόδια και δεν επαρκεί για να αιματώσει
τον εγκέφαλο.


Αφήστε μια απάντηση