Μενού

Συστολική πίεση

Όταν η μεγάλη πίεση (συστολική), είναι κάτω από τα 100 χιλιοστά της στήλης
υδραργύρου, δηλαδή κάτω από το 10, τότε μιλάμε για υπόταση.


Αφήστε μια απάντηση