Μενού

Χαμηλή πίεση

Η φυσιολογική πίεση ορισμένων ατόμων είναι πάντα χαμηλή και μπορεί να κυμαίνεται
σταθερά κοντά στο 9 και να συνοδεύεται από ελαφρά συμπτώματα όπως ζάλη και
καταβολή δυνάμεων. Αυτή η κατάσταση δεν αποτελεί κίνδυνο για την υγεία τους.

Αφήστε μια απάντηση

banner
asxetos.gr