Μενού

Σοκ και μικροβιακή λοίμωξη

Όταν το σοκ εκδηλώνεται εξαιτίας μικροβιακής λοίμωξης, μπορεί να εκδηλωθούν
και τα εξής συμτώματα : ζεστα άκρα, μικρή πτώση της πίεσης, καθώς και ασυνήθιστα
δυνατός σφυγμός, τον οποίο μπορείτε να αντιληφθείτε αγγίζοντας τα ακροδάχτυλα
του θύματος.


Αφήστε μια απάντηση