Μενού

Έλκος και πρώτη φορά

Τα έλκη του στόματος εμφανίζονται πρώτη φορά σε ηλικίες μεταξύ των δέκα και είκοσι ετών, αλλά μπορεί να εμφανιστούν και σε μικρότερα παιδιά. Όταν το άτομο ενηλικιωθεί, τα έλκη εμφανίζονται σπανιότερα.


Αφήστε μια απάντηση