Μενού

Τικ και θεραπεία

Στις περισσότερες περιπτώσεις ένα απλό ψευδοφάρμακο καταφέρνει να λύσει σχεδόν εξ ολοκλήρου το πρόβλημα. Η φαρμακευτική αγωγή επιλέγεται όταν υπάρχει πιθανότητα η διαταραχή να έχει επιπτώσεις στις εργασιακές και μαθησιακές ικανότητες. Δεν είναι απαραίτητο να ακολουθείται κάποια φαρμακευτική αγωγή για όλα τα τικ, καθώς οι περισσότεροι καταφέρνουν να ζουν με αυτές τις ανεξέλεγκτες μυϊκές συσπάσεις.


Αφήστε μια απάντηση