Μενού

Πέτρα και δημιουργία

Όταν συγκεντρώνονται μεγάλες ποσότητες αλάτων στα ούρα, σχηματίζονται
κρύσταλλοι, στους οποίους επικάθεται συνήθως και ασβέστιο. Οι κρύσταλλοι αυτοί
ενώνονται και δημιουργούν πέτρες. Το μέγεθος τους ποικίλλει. Μικρές πέτρες (3-8
χιλ. περίπου), εμφανίζονται σε όλα τα όργανα του ουροποιητικού συστήματος όπως
τα νεφρά, ουροδόχος κύστη κ.ά. Μεγαλύτερες σχηματίζονται κυρίως στα νεφρά και
στην ουροδόχο κύστη. Μάλιστα, η λεγόμενη κοραλλιοειδής λίθος, που μοιάζει με
κοράλλι, μπορεί να γεμίσει ολόκληρο το νεφρό.


Αφήστε μια απάντηση