Μενού

Πέτρες και προτίμηση

Οι πέτρες εμφανίζονται κυρίως σε ανθρώπους ηλικίας 20-40 ετών. Το πρόβλημα
εντοπίζεται πιο συχνά στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες. Επίσης, πέτρες
εμφανίζει περίπου το 2-3 % των παιδιών.


Αφήστε μια απάντηση