Μενού
Αρχική / Υπηρεσίες / Μετάφραση - Λεξικά / ΛΑΤΙΝΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ: Πίνακας & Μετατροπή αριθμού στην Λατινική γραφή του

ΛΑΤΙΝΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ: Πίνακας & Μετατροπή αριθμού στην Λατινική γραφή του

Πίνακας μετατροπής

Πληκτρολόγησε ένα αριθμό από το 1 έως και το 3999 :


Η απάντηση είναι :

Θυμίζουμε ότι ισχύει :>
  Ι = 1>
V = 5>
X = 10>
L = 50>
C= 100>
D = 500>
M=1000>

Το Ρωμαϊκό σύστημα αναπαράστασης αριθμών (λατινικοί αριθμοί), ήταν ευρέως διαδεδομένο στην Αρχαία Ρώμη, όμως επιβιώνει ακόμη και στις μέρες μας. Είναι ένα σύστημα που απεικονίζει τους αριθμούς με συνδυασμούς γραμμάτων του λατινικού αλφάβητου που ανάλογα με τη διάταξη τους , προστίθενται ή αφαιρούνται. Στην αρχική του μορφή περιελάμβανε 5 γράμματα (I, V, X, L και C).

Οι κανόνες αναπαράστασης έχουν ως εξής:

  • Όταν έχουμε δύο ή τρία ίδια γράμματα στη σειρά τότε οι αξίες των γραμμάτων προστίθενται: II=2, CC=200, III=3, XXX=30,.
  • Όταν έχουμε δύο γράμματα στη σειρά, και το γράμμα που βρίσκεται στα δεξιά είναι μικρότερης αξίας από το γράμμα που βρίσκεται αριστερά τότε προστίθενται οι αξίες των γραμμάτων: VI=6, XI=11, DC=600, XV=15
  • Όταν έχουμε δύο γράμματα στη σειρά και το γράμμα που βρίσκεται στα δεξιά είναι μεγαλύτερης αξίας ή το γράμμα στα αριστερά μικρότερης αξίας τότε αφαιρούνται: IV=4, IX=9, CD=400.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

Αραβικά
ψηφία
Λατινικοί αριθμοί
Ελληνικοί Αριθμοί
1Ια’
2ΙΙβ’
3ΙΙΙγ’
4ΙVδ’
5Vε’
6VIστ’ / ς’
7VIIζ’
8VIIIη’
9IXθ’
10Xι’
11XIια’
12XIIιβ’
13XIIIιγ’
14XIVιδ’
15XVιε’
16XVIιστ’ / ις’
17XVIIιζ’
18XVIIIιη’
19XIXιθ’
20XXκ’
21XXIκα’
22XXIIκβ’
23XXIIIκγ’
24XXIVκδ’
25XXVκε’
29XXIXκθ’
30XXXλ’
40XLμ’
50Lν’
60LXξ’
70LXXο’
80LXXXπ’
90XC
99XCIXθ’
100Cρ’
101CIρα’
102CIIρβ’
111CXIρια’
150CLρν’
200CCσ’
300CCCτ’
400CDυ’
500Dφ’
600DCχ’
700DCCψ’
800DCCCω’
900CM
1.000M
1001MI,αα’
1101MCI,αρα’
2.000MM
10.000_
X
100.000_
C
1.000.000
1.000.000.000

Αφήστε μια απάντηση