Μενού
Αρχική / Υπηρεσίες / Δείκτες Οικονομικοί / Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου. Επιτόκια

Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου. Επιτόκια

Τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου

Tο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών αποφασίζει και προβαίνει σε εκδόσεις τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, με μορφή:
1. Εντόκων Γραμματίων με Τρίμηνη-Εξάμηνη-Δωδεκάμηνη διάρκεια
2. Ομολόγων με διάρκεια δύο (2) ετών και άνω

Οι τίτλοι αυτοί διατίθενται:

  • Μέσω Δημοπρασίας στην Ηλεκτρογενή Δευτερογενή Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ), βάσει του κανονισμού λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς ,
  • μέσω κοινοπραξίας τραπεζών,
  • με δημόσια εγγραφή σε φυσικά πρόσωπα.

Τα ομόλογα απεικονίζονται σε δύο κατηγορίες. Στα απλά (κυμαινομένου ή σταθερού επιτοκίου) και στα τιμαριθμοποιημένα (σταθερού επιτοκίου συνδεόμενου με τον δείκτη τιμών καταναλωτή).

Επιτόκια Διάθεσης Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Απλά 

(κυμαινομένου ή σταθερού επιτοκίου)

Eπιτόκια Τιμαριθμοποιημένων Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου

Τιμές και Αποδόσεις Τίτλων Αναφοράς του Ελληνικού Δημοσίου

Δείτε τον σχετικό πίνακα από την Τράπεζα της Ελλάδος

Πηγές

Bank of Greece


Αφήστε μια απάντηση